Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Kontakt

Renáta Kiselicová
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

Ako získať alebo vychovať kompetentných, výkonných, motivovaných zamestnancov?

Disponuje organizácia tými správnymi ľuďmi, dokáže z nich dostať celý potenciál?

Majú dostatočné schopnosti a znalosti? Sú dostatočne motivovaní?

Aké sú schopnosti manažérov pri riadení ľudí?

Pomáhame pri nastavovaní kritérií výberu zamestnancov, pri ich hodnotení a rozvoji, navrhujeme a vedieme programy zvýšenia angažovanosti zamestnancov.

Príklad z praxe:

Spoločnosť z finančného sektora sa na nás obrátila s problémom, ako znížiť obrovskú fluktuáciu v jednej z jej častí. Veľmi málo zo zamestnancov v nej zostávalo dlhšie ako rok, čo ju postupne oslabovalo. Zrealizovali sme niekoľko hĺbkových rozhovorov so zamestnancami, ktorí odišli, aj tými, ktorí zostali. Zistili sme, že slabinou divízie je adaptačný proces, noví zamestnanci neprechádzajú dostatočným zaškolením, služobne starší kolegovia im nie sú príliš ochotní pomáhať. Služobne starší však paradoxne neboli ochotní pomáhať práve kvôli častým odchodom čerstvo zaučených kolegov – investovať do ich zaučenia sa už nikomu nechcelo. Pomohlo štandardizovanie adaptačného procesu vrátane pravidelného monitoringu pokroku a zavedenia motivačných faktorov pre mentorov nových zamestnancov. Zaúčanie nováčikov je teraz dôležitá práca a nie dobrovoľnícka činnosť.