Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Inovácie

Inovácie

Kontakt

Juraj Bágeľ
Konzultant
T: +421 2 5010 9800

Pomáhame podnikateľom a manažérom identifikovať príležitosti a urobiť z nich nový biznis. Sledujeme signály blížiacich sa alebo prebiehajúcich zmien, na ktoré je potrebné reagovať :

  • Menia sa preferencie zákazníkov? Začínajú riešiť staré problémy novými spôsobmi? Klesá odozva na našu ponuku, rastú náklady na získanie zákazníka? Využívajú zákazníci iba časť z vlastností vašich produktov a služieb?
  • Máme problém udržať tempo s vývojom v našom odvetví? Tlačia na nás nové technológie? Náklady na inovácie nášho produktu sú privysoké?
  • Prichádzajú stále noví konkurenti bojujúci o tých istých zákazníkov?
  • Klesá marža v celom odvetví? Z kedysi jedinečného produktu sa stáva komodita, pri ktorej rozhoduje už len cena?
  • Existujúci zákazníci negenerujú rast, ktorý sme očakávali?
  • Črtá sa nám príležitosť obsluhovať produktmi a službami zákazníkov v iných segmentoch?

Pri hľadaní nových modelov podnikania využívame rôzne kreatívne techniky  design thinking, job to be done, prototyping, brainstorming.

Pomáhame doťahovať nápady, identifikovať neuspokojené potreby zákazníkov, odhadnúť potenciál inovácií.

Príklad z praxe:

Aktuálne realizujeme projekt OpenMaker. Jeho unikátnosť spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem, pri čom cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov  v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov.