Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Financovanie

Financovanie

Kontakt

Lenka Chovancová Ťupeková
Senior konzultant

T: +421 2 5010 9800

Finančný plán

Chcete dostať pod kontrolu výnosy a náklady? Zakladáte novú firmu, chcete expandovať na nové trhy či rozšíriť svoje portfólio? Potrebujete úver, prípadne sa usilujete sa o získanie nenávratnej finančnej pomoci z európskych štrukturálnych  a investičných fondov?

Potom potrebujete dobrý podnikateľský plán – formalizovaný dokument, ktorý poskytne všetky podstatné informácie o podniku, jeho produkte, marketingových aktivitách, výrobe, plánovaných nákladoch a výnosoch. Stane sa nástrojom kontroly a riadenia podnikateľskej činnosti, umožní podnikateľovi analyzovať dôvody prípadných odchýlok a prispôsobiť sa novým okolnostiam.

Financovanie rozvoja

Vyhodnocujeme finančnú pozíciu klienta, spoluvytvárame s ním podnikateľský plán, identifikujeme najvhodnejšie možnosti financovania podnikateľských aktivít, pomáhame mu so získavaním návratných aj nenávratných finančných zdrojov.

Príklad z praxe:

Aktívny pretekár v kartingu nosil v hlave pár rokov nápad, ako si otvoriť vlastný športový areál. Mal vybraté miesto, ale nevedel kde presne začať. V analytických rozhovoroch sme sa dostali k návrhu zdrojov financovania a rozloženia investície v čase. Spoločne s klientom sme identifikovali potenciálne riziká a navrhli ich elimináciu. Od pôvodného zadania vypracovať jednoduchý biznis plán, sme plynulo prešli cez zostavenie dlhodobého finančného plánu k cenovým kalkuláciám a kapacitnému modelu. Budúcemu investorovi sme tým ponúkli nezávislý pohľad na komplexný projekt v troch scenároch. Klient bol spokojný, pretože na rozdiel od očakávaného jednoduchého výstupu dostal ucelené riešenie vychádzajúce z jeho individuálnych potrieb a potenciálu.